Norsk medieforskerlag

Velkommen

Norsk medieforskerlags konferanse i 2006 arrangeres i Bergen 19. - 20. oktober på Hotell Terminus.

Programmet vil som i Trondheim i 2004 være basert på innlegg fra deltakerne i flere parallellsesjoner (8-10 arbeidsgrupper) og plenumsforedrag.

Tema for plenumssesjonene er "Medier, IKT og demokrati". Til å innlede har vi invitert tre framstående internasjonale forskere på feltet medier og demokratiteori: Todd Gitlin, professor i journalistikk og sosiologi ved Columbia University (US), Chantal Mouffe, professor i politisk teori ved University of Westminster (UK), og Graham Murdock, professor i kultursosiologi ved Loughborough University (UK).

I tillegg har vi et arrangement i samarbeid med Bergen internasjonale filmfestival (BIFF), onsdag 18. oktober. Se programmet. BIFF foregår i perioden 18.-25. oktober og tilbyr er bredt program av filmer, foredrag og debatter.

Hovedsponsorer av medieforskningskonferansen