Norsk medieforskerlag

Keynotes

Todd Gitlin er professor i journalistikk og sosiologi ved Columbia University (US). Han har utdannelse innen matematikk, politisk teori og sosiologi. De siste tretti årene har Gitlin skrevet en rekke bøker om politikk, historie og medier. Mest kjent for medievitere er han nok for bøkene The Whole World is Watching: The Making and Unmaking of the Left (1980), Inside Prime Time (1983) og Media Unlimited: How The Torrent of Images and Sounds Overwhelm Our Lives (2002). I tillegg til viktige bidrag til medievitenskapen, har Gitlin vært en aktiv skribent og debattant i aviser og magasiner. For tiden er han Nord-Amerikansk redaktør for nettstedet openDemocracy.net, et nettsted dedikert til å åpne opp det demokratiske rommet og legge til rette for fri tekning over hele verden.

Mer om Gitlin på hans hjemmeside: http://www.toddgitlin.net/, og hos Columbia University: http://www.jrn.columbia.edu/faculty/gitlin.asp.

Chantal Mouffe er professor i politisk teori ved Centre of the Study of Democracy, University of Westminster (UK). Mouffe er belgisk av bakgrunn, og utdannet i politisk teori i Paris og Essex. Hun har skrevet flere bøker om politikk og demokrati, blant annet The Return of the Political (1993), The Democratic Paradox (2000) og On the Political (2205). Mouffe er også kjent for samarbeidet med Ernesto Laclau, blant annet om Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (1985). I de siste årene har hun særlig studert høyre-populistiske bevegelser i Europa. Hun har også markert seg som en kritiker av deliberativ demokratiteori, blant annet for dens manglende forståelse for den antagonistiske dimensjonen ved det politiske. Chantal Mouffe har formulert en alternativ demokratimodell som hun kaller en agonistisk modell.

Mer om Chantal Mouffe på hennes hjemmeside ved University of Westminster: http://www.wmin.ac.uk/sshl/page-1527.

Graham Murdock er professor i kultursosiologi ved Loughborough University (UK) og han var i flere år professor II ved Institutt for medievitenskap ved UiB. Murdock har bakgrunn fra sosiologi, og har lever en rekke bidrag til medievitenskapen, blant annet innen områder som massemedienes organisering og økonomi og deres dekning av terrorisme og politikk. For mange medievitere er han nok særlig kjent for artikkelen "Citizens, Consumers and the Public Sphere" (1992), hvor Murdock drøfter idealet om borgerskap i forbuker- og mediesamfunnet. De siste årene har Murdock arbeidet videre med ”cultural citizenship” og offentlighetsteori, særlig i lys av den digitale kommunikasjonsteknologien. I sitt foredrag vil Murdock snakke om sin pågående forskning på emnet "digital commons" og spørsmålet om kulturelle rettigheter i det digitale.

Mer om Graham Murdock på hans hjemmeside ved Loughborough University: http://www.lboro.ac.uk/departments/ss/depstaff/staff/murdock.html.