Norsk medieforskerlag

Priser

Medieforskerlagets styre opprettet i 2004 to priser for å påskjønne forskere som har levert viktige bidrag til medievitenskapens utvikling og posisjon i offentligheten, Hedersprisen og Formidlingsprisen. I statuttene for prisene heter det at

Hedersprisen tildeles en norsk medieforsker som over lang tid har levert viktige bidrag til fagfeltets utvikling. Prisen går til en person som har gjort en betydningsfull innsats på et høyt faglig nivå, og som har satt varige spor etter seg både i det faglige miljø og i samfunnet for øvrig.

Formidlingsprisen tildeles et medlem i Norsk Medieforskerlag som på en fortjenstfull måte har markert seg i offentligheten og satt mediefaglige tema på dagsorden i den offentlige debatt. Prisen er en påskjønnelse for aktiv formidling av faglig arbeid og innsikt.

Medieforskerlagets medlemmer inviteres med dette til å fremme forslag på kandidater innen 15. juni 2006.

Mottakerne av henholdsvis Hedersprisen og Formidlingsprisen velges av en jury bestående av tre medlemmer oppnevnt av Medieforskerlagets styre. Prisutdelingen vil finne sted under konferansens festmiddag.